Εγκατάσταση και Διαχείριση έργου

web 08

Το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό παρέχει υποστήριξη τόσο κατά την εγκατασταση ,όσο και κατά την λειτουργία οποιασδήποτε μηχανολογικής μονάδας και προσαρμόζεται στις ανάγκες του πελάτη. Η δημιουγία , η συντήρηση και η ανάπτυξη μιας μονάδας καλύπτεται πλήρως απο την εταιρία μας με σημείο αναφοράς την ποιότητα μας.