Σχεδιασμός

Σχεδιασμός

Όλα τα συστήματα έχουν κατασκευαστεί για τον κάθε πελάτη ξεχωριστά και δεν προέρχονται απο στάνταρ εξοπλισμό ραφιού. Η προηγμένη μας τεχνολογία επιτρέπει την αύξηση της απόδοσης και την αξιοποίηση του ήδη υπάρχοντος εξοπλισμού όπου είναι αναγκαίο και εφικτό,αποφεύγοντας έτσι το κόστος αγοράς ενός νέου.

Εγκατάσταση και διαχείριση έργου

Εγκατάσταση
και διαχείριση έργου

Το άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό παρέχει υποστήριξη τόσο κατά την εγκατασταση ,όσο και κατά την λειτουργία οποιασδήποτε μηχανολογικής μονάδας και προσαρμόζεται στις ανάγκες του πελάτη. Η δημιουγία , η συντήρηση και η ανάπτυξη μιας μονάδας καλύπτεται πλήρως απο την εταιρία μας με σημείο αναφοράς την ποιότητα μας.

Εξυπηρέτηση και υποστήριξη

Εξυπηρέτηση
και υποστήριξη

Με την έναρξη της συνεργασίας μας , ενεργοποιείται ενας μηχανισμός απο εξειδικευμένο προσωπικό.Στόχος μας είναι η σωστή συντήρηση και ομαλή λειτουργία των μηχανημάτων ,με την συνεχή και προγραμματισμένη επίβλεψη ,και την άμεση επέμβαση και επιδιόρθωση οποιασδήποτε πιθανής βλάβης.